2001. gadā SIA “Firma ACER” dibinātājs Zintis Kalniņš saņem piedāvājumu strādāt labiekārtošanas kompānijā Norvēģijā.

Pēc piecām nostrādātām sezonām 2005. gada 26. jūlijā LR Uzņēmumu reģistrā tiek reģistrēta SIA “Firma ACER” ar mērķi sniegt labiekārtošanas pakalpojumus, vadoties pēc Norvēģijā iegūtās pieredzes. Sākotnēji Z.Kalniņš strādā gan kā uzņēmuma vadītājs, gan strādājot kopā ar saviem darbiniekiem.

Uzņēmumam attīstoties pieauga sniegto pakalpojumu kvalitāte un dažādība!